Werkwijze & tarieven

Eerste consultatie
60 minuten
In het eerste gesprek wordt een anamnese afgenomen. Hierbij worden de voedingsgewoonten, levensstijl, lichaamssamenstelling, uw doel en verwachtingen in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt een aangepast voedingsschema opgesteld dat tijdens de tweede consultatie aan bod komt. Ter voorbereiding kan gevraagd worden een eetdagboekje bij te houden.


Tweede consultatie
50 minuten
Tijdens het tweede gesprek overlopen we samen uw persoonlijk voedingsschema. Dit kan verder aangepast worden aan uw persoonlijke voorkeuren en gewoonten. Indien u een eet-dagboekje heeft bijgehouden wordt ook dit samen geëvalueerd. Hieruit bepalen we samen gerichte doelstellingen die op lange termijn haalbaar zijn.


Opvolgconsultatie
30 minuten
In de daarop volgende consultaties evalueren we het eetgedrag en de levensstijl. Hier kan worden bijgestuurd waar nodig. Er worden oplossingen gezocht voor moeilijke situaties en tips gegeven omtrent eventuele vragen. Het aantal opvolgconsultaties is afhankelijk van de persoonlijke wensen en behoeften.

Tarieven

  • Eerste consultatie: € 65
  • Tweede consultatie: € 55
  • Opvolgconsultaties: € 30